Zleciłbyś sprawę o odszkodowanie:

Na dole strony znajduje się KALKULATOR PROWIZJI przy pomocy którego można dokonać hipotetycznego obliczenia prowizji pełnomocnika

środa, 26 stycznia 2011

Zbycie roszczeń odszkodowawczych

Wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna
z dnia 29 lipca 1970 r.
II CR 307/70

Przepis art. 449 kc nie dozwala jedynie na „zbycie” roszczeń wymienionych w art. 444-448 kc - a więc na przeniesienie tych roszczeń przez poszkodowanego na inne osoby w drodze czynności prawnej, takiej jak umowa sprzedaży, zamiany, darowizny czy też innej umowy zobowiązującej do przeniesienia wierzytelności. Przepis ten natomiast nie wyłącza przejścia tych roszczeń w drodze spadkobrania. Za taką interpretacją tego przepisu przemawia również treść poprzednio obowiązującego i recypowanego w art. 449 kc przepisu art. 167 kz, w którym zabrania się ustępowania praw odszkodowawczych, oraz treść art. 445 § 3 kc, w którym ogranicza się wyraźnie przejście roszczenia o zadośćuczynienie w drodze spadkobrania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz"Stosowanie rażącego wyzysku reprezentowanych osób, polegającego na zupełnej dowolności pobieranych opłat, które są absolutnie nie ekwiwalentne w stosunku do świadczonych usług"

- raport Rzecznika Praw Ubezpieczonych
na temat działalności kancelarii odszkodowawczych.


Przeczytaj również:

Zwrot wynagrodzenia kancelarii odszkodowawczej
Zwrot wynagrodzenia kancelarii odszkodowawczej (2)
Zwrot wynagrodzenia kancelarii odszkodowawczej (3)

Artykuł GP na temat zawyżania prowizji przez firmy odszkodowawcze: http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/346064,kancelarie_odszkodowawcze_pobieraja_zawyzone_prowizje.html

Nota Prawna


Informacje zawarte w blogu stanowią jedynie poglądy autora oraz nauki prawa i nie stanowią pomocy prawnej w rozumieniu przepisów ustawy prawo o adwokaturze oraz oferty w rozumieniu przepisów ustawy kodeks cywilny.